Khởi động tuần học mới đầy hứng khởi với "Ngày hội sắc màu".